Color Grass Juncus หญ้าประดับ จังคัส

image
Blue Arrow บลู แอร์โรว์
ใบสีเขียว เหลือบน้ำเงิน ใบเรียวยาวตั้งตรง ทรงพุ่มแข็งแรง โตไว ทนแล้งและร้อนได้ดี
image
Blue Dart บลู ดาร์ท
ใบเรียวยาวตั้งตรงสีเขียวเข้ม แตกพุ่มได้ดีมีลักษณะคล้ายเข็ม โตเร็ว ทนแล้งและร้อนได้ดี 
image
Javalin แจวาลิน
ทรงพุ่มสูงและใหญ่กว่าจังคัสพันธุ์อื่นๆ ใบเรียวยาวแตกกอตั้งตรงขึ้นไป โตไว แข็งแรง ทนแล้งและร้อนได้ดี
image
Starhead สตาร์เฮด
ใบสีเขียวเข้ม  ใบกว้างหนาดูแปลกตา ทรงพุ่มแข็งแรง โตช้ากว่าจังคัสพันธุ์อื่นๆทนแล้งและร้อนได้ดี
image
Twister ทวิสเตอร์
หญ้าประดับสีเขียว ใบเรียวยาวบิดเป็นเกลียวสีเขียวเข้ม ลักษณะการแตกกอจะพุ่งขึ้นสูง ทนแล้งทนร้อน ปลูกง่าย โตไว ปลูกประดับในแปลงร่วมกับไม้ดอกอื่นๆได้ดี มีอายุการใช้งานที่นาน
 

Blue Arrow

บลู แอร์โรว์

Blue Dart

บลู ดาร์ท

Javalin

แจวาลิน

Starhead

สตาร์เฮด

Twister

ทวิสเตอร์

ความสูงต้น70-90 ซม.35-40 ซม.100-120  ซม.20-25 ซม.70-90 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.25-30 ซม.45-55 ซม.20-25 ซม.30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก7-10 วัน5-7 วัน5-7 วัน5-7 วัน7-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก35-40 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน)
  
   สั่งซื้อสินค้า

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย