Color Grass Luzula หญ้าประดับ ลูซูล่า 

                          Lucius ลูเซียส  หญ้าประดับสีเขียวเข้ม ใบมีลักษณะแบน ไม่ชอบน้ำ ปลูกได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็น หากปลูกในช่วงอากาศร้อนควรพรางแสง

GRA114 Luzula Lucius

ความสูงต้น25-30  ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง35-45 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก35-40 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน/ฤดูร้อนควรพรางแสง) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย