Color Grass Stipa หญ้าประดับ สติป้า 

                           Pony Tails โพนี่ เทลส์  หญ้าประดับสีเขียวอ่อน ใบหญ้ามีลักษณะพลิ้วไหว แตกกอในลักษณะโค้งลง ลักษณะเด่นสะดุดตา ทนร้อน ปลูกง่ายโตไว ปลูกประดับในแปลง ร่วมกับไม้ดอกอื่นๆได้ดี มีอายุการใช้งานที่นาน

GRA115 Stipa Pony Tails

ความสูงต้น30-40  ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย