Coreopsis โครีออพซิส
 
                          ดอกมีสีเหลืองสดใสและสีเหลืองทอง ในแต่ละกลีบมีสีแต้ม ด้านในสีแดงเข้ม กลีบหยัก ดอกมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นไม้ดอกข้ามปี ทนแล้งและร้อน เป็นพืชวันยาว หลังย้ายปลูกควรให้แสงเพิ่มเป็น 14 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ออกดอกพร้อมเพรียงกัน

COR101 Early SUNRISE

COR102 Sunfire

COR103 Sunkiss

 SunKiss ซันคิส
Early Sunrise เออร์ลี่ ซันไรส์
Sunfire ซันไฟเออร์
ขนาดดอก5.5-6.0 ซม.5.0-5.5 ซม.
ความสูงต้น25-30 ซม.50-60 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-35 ซม.55-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย120-130 วัน105-115 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับประดับแปลงประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดูทุกฤดู
   
   สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย