Cucumber F1 แตงกวา

                            Patio Snacker พาทีโอ สแน็คเกอร์  แข็งแรง โตไว แตกแขนงดี ผิวไม่เรียบ ให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่อง รสชาติดี ไม่ขม เนื้อแน่นกรุบกรอบ ปลูกลงดินหรือลงกระถางขนาดใหญ่กว่า 12 นิ้ว ลำต้นเลื้อยไม่สูงมากนัก

CUC101 Patio Snacker

CUC101 Patio Snacker

CUC101 Patio Snacker

ความสูงต้น
90-150 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม.
จำนวนวันที่งอก
2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกผล55-60 วัน

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย