Cuphea คูเฟีย

                         Sriracha ศรีราชา  เป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศร้อน ออกดอกเป็นช่อ ทรงพุ่มกะทัดรัด แตกทรงพุ่มได้ดี ดูแลรักษาง่าย นิยมปลูกประดับแปลง สามารถตัดแต่งเพื่อยืดอายุการใช้งานได้

CUP104 Lavender Bicolor

CUP103 Violet

CUP101 Rose

CUP102 Pink

CUP100 Mix

ขนาดดอก2.5-3.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น30-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Pink Shimmer พิงค์ ชิมเมอร์   ไม้ประดับพุ่มเตี้ย มีดอกขนาดเล็กสีชมพูบานทั่วทั้งทรงพุ่มใบมีสีเขียวอ่อน ทนร้อน สามารถตัดแต่งเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ นิยมปลูกร่วมกับไม้ดอกประดับอื่นๆ

CUP201 Pink Shimmer

CUP201 Pink Shimmer 2

CUP201 Pink Shimmer 3

ขนาดดอก2.5-3.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง35-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ กลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย