Aster Cut Flower แอสเตอร์ ตัดดอก

                           Bonita โบนิต้า แอสเตอร์พันธุ์ตัดดอก ปรับปรุงให้กลีบดอกบานเต็มทั้งดอก เมื่อบานเต็มที่จะไม่มีใจกลางดอก ทำให้ได้ดอกที่ดูใหญ่สีสดกว่าเดิม ก้านดอกยาว แข็งแรง

AST201 Blue

AST202 Pink

AST203 Rose

AST204 Scarlet

AST205 White

AST206 Light Blue

ขนาดดอก 5-6 ซม.
ความสูงต้น50-60 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-8 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-115 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                              Matsumoto มัทซูโมโต้ เป็นพันธุ์แอสเตอร์ตัดดอกที่มีสีให้เลือกมากมาย จุดเด่นอยู่ที่ใจกลางดอกมีสีเหลือง เป็นแอสเตอร์สายพันธุ์แรกที่ทนทานต่อโรคเชื้อรา ฟูซาเรียม(Fusarium) ก้านดอกยาวและแข็งแรง ดอกสวยให้ดอกจำนวนมาก

AST401 Apricot

AST402 Blue

AST405 Pink

AST406 Red

AST403 Blue Tipped White

AST404 Light Blue

AST407 Rose

AST407 Scarlet

AST409 White

AST410 Yellow

ขนาดดอก5-6 ซม.
ความสูงต้น50-60 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-8 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย 110-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                              Serenade เซเรเนด แอสเตอร์สายพันธุ์  Spray type หรือดอกกึ่งซ้อนให้ดอกจำนวนมากในหนึ่งก้าน  หลากหลายเฉดสี โดยเฉพาะเรดและบลู เป็นสีที่ได้รับรางวัล Fleuroselect Quality Award Winners 1998  สามารถปลูกประดับแปลงหรือใช้เป็นไม้ตัดดอกได้ดี

AST504 Red

AST505 Rose

AST507 Scarlet

AST508 White

AST509 Yellow

AST501 Deep Blue

AST502 Blue Tipped White

AST503 Deep Blue

AST506 Rose Tipped white

ขนาดดอก1.2-20 ซม.

ความสูงต้น70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง45-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-8 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับไม้กระถาง, ตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย