Celosia Cristata Cut Flower หงอนไก่ ตัดดอก

                         Chief ชีฟ หงอนไก่ตัดดอก ช่อดอกทรงกลม ขัดกันเป็นเกลียวแน่น สีสด ทรงต้นสม่ำเสมอ ก้านแข็งแรง สามารถปลูกเป็นไม้ตัดดอกเพื่อการค้าได้ ทนทุกสภาพอากาศ

CEL121 Fire

CEL122 Red

CEL123 Gold

CEL124 Persimmon

CEL125 Carmin

CEL126 Rose

ขนาดช่อดอก8-10 ซม.
ความสูงต้น60-75 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู
                          Spring Green สปริง กรีน หงอนไก่ตัดดอกสีเขียวพันธุ์ใหม่ ลำต้นแข็งแรง ไม่หักง่าย ปลูกได้ทั้งปี หากปลูกในช่วงหน้าร้อนควรจัดพรางแสง เพื่อลดอุณหภูมิ

CEL130 Green

ขนาดช่อดอก10-12 ซม.
ความสูงต้น100-120 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู
                          Captain กับตัน หงอนไก่พันธุ์ที่มีดอกกลมใหญ่มากที่สุด เมื่อเทียบกับหงอนไก่ชนิดเดียวกัน สีสด ก้านยาว ใบเรียวเล็ก ไม่แตกกิ่งด้านข้าง ปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อให้เหมาะเป็นไม้ตัดดอกโดยเฉพาะ

CEL191 Dark Orange

CEL192 Rose

CEL193 Red

CEL194 Scarlet

ขนาดช่อดอก7-9 ซม.
ความสูงต้น60-70 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู
                              Neo นีโอ หงอนไก่ตัดดอก ช่อดอกทรงใบพัด ขนาดใหญ่ ขกแน่น สีสันสวยแปลกตา ปลูกง่าย ใบขนาดเล็กกว่าหงอนไก่พันธุ์ทั่วไป ตัดดอกปักแจกันหรือจัดช่อดอกไม้ได้ง่ายและสวยงาม

CEL421 Gold

CEL422 Orange

CEL423 Pink

CEL424 Red

CEL425 Rose

ความยาวช่อดอก10-12 ซม.
ความสูงต้น70-100 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดเคลือบ
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย