Celosia Spicata & Plumosa Cut Flower สร้อยไก่ ตัดดอก

                       Celosia Spicata Celway สร้อยไก่ สปิคาต้า เซลเวย์  เป็นสร้อยไก่ตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่แข็งแรงทนทาน ก้านดอกแข็ง สามารถปลูกได้ทั้งปี ทนร้อนแตกกิ่งก้านได้ดี ลำต้นแข็งแรง อายุปักแจกันนาน

CEL131 Orange

CEL132 White

CEL133 Lemon

CEL134 Red

CEL135 Salmon

CEL136 Terracotta

CEL137 Purple

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.
ความสูงต้น90-110 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดเคลือบ
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

                         Celosia Plumosa Sunday สร้อยไก่ พลูโมซ่า ซันเดย์ สร้อยไก่ตัดดอก ช่อดอกและก้านดอกยาว ลำต้นแข็งแรงไม่หักง่าย ระยะการเก็บเกี่ยวสั้น มีให้เลือกถึง 9 สี

                         Celosia Plumosa Sylphid สร้อยไก่ พลูโมซ่า ซิลฟิด สร้อยไก่ตัดดอกสีเขียว สีหายากที่ตลาดไม้ตัดดอกค้นหา ให้ช่อดอกใหญ่ สีชัด ปลูกได้ทั้งปี ลำต้นแข็งแรง ไม่หักง่าย มีสีเดียว คือ Lime

CEL901 Orange

CEL903 Red

CEL908 Yellow

CEL909 Gold

CEL911 Purple

CEL913 Cherry

CEL902 Dark Pink

CEL907 Wine Red

CEL912 Bright Pink

CEL921 Lime


Sunday ซันเดย์Sylphid ซิลฟิด
ความยาวช่อดอก15-20 ซม.15-20 ซม.
ความสูงต้น70-80 ซม.90-110 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดเคลือบเมล็ดเคลือบ
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลงตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูฝน, ฤดูหนาวทุกฤดู
   
 สั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้า

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย