Cut Flower Delphinium ไม้ตัดดอก เดลฟิเนียม

                         Morpho มอร์โฟ  เดลฟิเนียมแบบสเปรย์ ปลูกง่ายกว่าพันธุ์ที่มีช่อเดียว สีโทนน้ำเงิน ชมพู ม่วง มอร์โฟสามารถใช้แซมช่อดอกไม้ หรือจัดเป็นดอกหลักได้สวยงาม

DEL501 Morpho Chiffon Blue

DEL502 Morpho Grand Blue

DEL503 Morpho Happy Pink

DEL504 Morpho Lavender

DEL505 Morpho Platinum Blue

DEL506 Morpho Silky White

DEL507 Morpho Sky Blue

DEL508 Morpho Sugar Pink

ขนาดดอก 2.5-3.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น80-100 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง45-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดบางๆ
จำนวนวันที่งอก10-14 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-50 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับไม้ตัดดอก 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย