Dianthus Cut Flower ผีเสื้อ ตัดดอก

                          Amazon อะเมซอน เป็นผีเสื้อพันธุ์ตัดดอก ที่ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ ค่อนข้างกลม สีสันสดใส ก้านดอกตรงและแข็งแรง นิยมนำไปจัดคู่กับดอกไม้ชนิดอื่นๆและปักแจกัน

DIA924 Neon Purple

DIA921 Neon Cherry

DIA922 Neon Rose Magic

DIA923 Neon Duo

ขนาดช่อดอก10 ซม.
ความสูงต้น70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย