Gomphrena Cut Flower บานไม่รู้โรย ตัดดอก

                          Audray ออเดรย์ บานไม่รู้โรยตัดดอก ทนร้อน ทนฝน ทนโรค ดอกดกมาก ดอกใหญ่ ก้านยาว แข็งแรง ออกดอกช้ากว่าพันธุ์อื่น สามารถนำมาจัดช่อดอกไม้ ปักแจกันได้ และใช้ทำดอกไม้แห้งทั้งก้าน หรือจะตัดแต่ดอกร้อยมาลัย ทำดอกไม้แห้ง บุหงา ออเดรย์ยังมีสีไบคัลเลอร์ โรส ที่ไม่มีในพันธุ์อื่น คือมีสองสีในดอกเดียว

GOM501 Bicolor Rose

GOM502 Pink

GOM503 Purple Red

GOM504 White

ขนาดดอก2-2.5 ซม.
ความสูงต้น120-130 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง50-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู
      
                          Qis คิส บานไม่รู้โรยสีแปลก ไม่เหมือนบานไม่รู้โรยทั่วไป มี 3 สีคือ แดง ออเรนจ์ และคาร์ไมน์ ทนทานอยู่ได้นาน ก้านยาวใช้ทำไม้ตัดดอกแบบตัดก้าน หรือตัดเอาแต่ดอกร้อยพวงมาลัยได้

GOM600 Mix

GOM601 Caemine

GOM602 Orange

GOM603 Red

ขนาดดอก2-2.5 ซม.
ความสูงต้น60-65 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก 3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย