Helianthus Cut Flower ทานตะวัน ตัดดอก

                          Vincent วินเซนท์ ทานตะวันที่ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ออกดอกเร็วดอกบานพร้อมกันทำให้ง่ายตอนเก็บเกี่ยว คุณภาพเมล็ดดีมาก อัตราการงอกสูง ได้ต้นกล้าที่สม่ำเสมอกว่าพันธือื่น ก้านดอกยาว แข็งแรง คอตั้งตรง เอกลักษณ์ที่สำคัญของวินเซนท์ คือกลีบดอกใหญ่ กลีบกว้าง ปลายมน เรียงว้อนกันสวย ไม่สูงเกินไปแม้ปลูกในวันยาวและไม่เตี๊ยเมื่อปลูกในวันสั้น

HLS401 Choice

HLS402 Fresh

HLS403 Pomelo

HLS404 Deep Orange DMR

HLS405 Choice Tangy

ขนาดดอก10-15 ซม.
ความสูงต้น70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก10-15 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย45-55 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดเคลือบ
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day