Marigold Suhothai Yellow ดาวเรือง สุโขทัย สีเหลือง

                           Sukhothai Yellow สุโขทัย สีเหลือง (MAR241) ดาวเรืองตัดดอกที่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ลักษณะดอกกลมสวย กลีบดอกเรียงชิดแน่นมาก ดอกดก สีเหลืองนวล ต้นสูงพอเหมาะ เป็นที่นิยมในแถบภาคเหนือตอนล่าง สีเหลืองนวลเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้แตกต่างจากสายพันธุ์อื่น จึงนิยมเรียกว่า “ เหลืองสุโขทัย ”
image
image
image
image
image
ขนาดดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้นวันสั้น 60-70 ซม.  วันยาว 70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้างวันสั้น 45-50 ซม.  วันยาว 50-55 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันตัดดอกแรกวันสั้น 55-60 วัน   วันยาว 60-65 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย