Stock Cut Flower สต๊อค ตัดดอก

                         Katz แคทซ์ สต๊อกที่มีสีมากถึง 12 สี ออกดอกเร็ว ระยะออกดอกใกล่เคียงกัน ทำให้วางแผนการผลิตง่าย ช่อดอกยาวและแน่น ทนสภาพอากาศร้อนได้พอสมควร มีความสม่ำเสมอในเรื่องของความสูงและทรงพุ่ม

                         Katz Hi Double แคทซ์ ไฮ ดับเบิ้ล สต๊อกที่การันตีดอกซ้อนถึง 90% มีจำหน่ายเพียวสีเดียว คือสีขาว ออกดอกเร็ว ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้พอสมควร มีความสม่ำเสมอในเรื่องของความสูงและทรงพุ่ม

STO300 Mix

STO301 White

STO302 Yellow

STO303 Apricot

STO305 Pink

STO307 Crimson

STO310 Blue

STO311 Purple

STO312 Ruby

STO304 Cherry Blossom

STO306 Bright Rose

STO308 Light Lavender

STO309 Lavender Blue

STO351 Hi Double White

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.
ความสูงต้น80-90 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-85 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว (พื้นที่สูง)

                         Uta อูตะ ปรับปรุงพันธุ์จากญี่ปุ่น ช่อดอกยาว ดอกชิดกันไม่มีช่องว่าง สีสด หลากสี มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีสัดส่วนของดอกชั้นเดียวประมาณ 45-50% เป็นปกติของพันธุ์ที่มีหลากหลายสี จึงมักจะเพาะ 2 ต้น ต่อหลุม เมื่อย้ายปลูกจะถอนต้นที่เป็นดอกชั้นเดียวออก

                         Cheerful เชียร์ฟลู สต๊อคดอกซ้อนที่จำหน่ายเมล็ดทั่วไป ไม่สามารถแยกเมล้ดดอกชั้นเดียวออกจากดอกซ้อนได้ เมื่อปลุกจะมีดอกซ้อนและดอกชั้นเดียวปนกันอย่างละครึ่ง แต่เชียร์ฟลูมีสัดส่วนดอกซ้อนมากถึง 90% ทำให้ปลูกง่าย ใบมีสีเขียวตัดกัยสีดอก ทำให้ดอกเด่นขึ้น มีจำหน่าย 2 สี คือสีขาว และสีเหลืองอ่อน (STO151 & STO152)

STO621 Blue

STO622 Apricot

STO624 Rose

STO625 Yellow

STO626 Purple

STO628 White

STO631 Sky Blue

STO623 Deep Rose

STO627 Sakura Pink

STO629 Pure White

STO630 Light Pink

STO151 White

STO152 Yellow

ความยาวช่อดอก20-22 ซม.
ความสูงต้น80-85 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-85 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับตัดดอก
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว (พื้นที่สูง)

STO502 Kagayaki Light Pink

STO503 Kagayaki White

STO504 Kagayaki Apricot

STO505 Kagayaki Red

STO506 Kagayaki Depp Yellow

STO507 Kagayaki Rose Red

STO751 Vintage Brown Imp.

STO501 Kagayaki Rose

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย