Clyclamen ไซคลาเมน

                          Dreamscape ดรีมสเคป ปกติแล้วไซคลาเมนเป็นไม้กระถางเมืองหนาวที่ปลูกได้ยากในสภาพอากาศประเทศไทย แต่ดรีมสเคปได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้แข็งแรง ทนต่ออากาศร้อนได้ดีกว่าพันธุ์อื่น ออกดอกเร็ว ดอกขนาดกลาง ใบมีลายสวย ไม่ชอบน้ำมากนัก วัสดุปลูกที่เหมาะสมจึงต้องมีการระบายน้ำและอากาศ ไซคลาเมนจึงจะเจริญเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามไซคลาเมนเป็นพืชเมืองหนาวจึงไม่สามารถทนอากาศร้อนจัดแบบฤดูร้อนได้ จึงจะไม่ออกดอกต่อเนื่องในสภาพอากาศที่ร้อนจัด แต่ต้นและใบจะยังคงสภาพสวยอยู่

CYC201 White

CYC202 Salmon Eye

CYC203 Purple

CYC204 Deep Rose

CYC205 Deep Burgundy

CYC206 Bright Red

ขนาดดอก2-3 ซม.
  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น18-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
จำนวนวันที่งอก21-40 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก80-90 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย190-220 วัน 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย