Dianthus Barbatus ผีเสื้อ บาร์บาทัส

                          Diabunda ไดบันด้า  ผีเสื้อกระถางพันธุ์นี้ มีคุณลักษณะที่โดดเด่นคือ  มีหลายดอกย่อยในหนึ่งช่อ ก้านตรงแข็งแรงมากแตกกิ่งก้านดีให้ทรงพุ่มสวย ทรงพุ่มกลม กะทัดรัด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีสีพิโคทีที่โดดเด่นมาก

DIA901 Pink Pearl

DIA902 Purple

DIA903 Purple Picotee

DIA904 Red Picotee

DIA905 Rose

DIA906 Red

ขนาดช่อดอก6-8 ซม.
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Sweet สวีท  ผีเสื้อพันธุ์ตัดดอก ที่ให้ดอกเป็นช่อกลม ขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว สามารถนำมาจัดประดับได้หลายรูปแบบ นิยมนำมาปักแจกันและจัดช่อบูเก้ ผีเสื้อพันธุ์นี้ยังสามารถปลูกประดับแปลงได้อีกด้วย

DIA550 Scarlet

DIA551 Purple

DIA555 White

DIA556 Red

DIA554 Coral

DIA552 Black Cherry

DIA553 Purple White Bicolor

DIA557 Magenta Bicolor

DIA559 Pink Magic

DIA561 Pink

DIA562 Deep Pink Maxine

ขนาดช่อดอก8 ซม.
ความสูงต้น40-50 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-115 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับประดับแปลง, ตัดดอก 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย