Dianthus ผีเสื้อ

                          เป็นไม้ดอกสกุลเดียวกับ คาร์เนชั่น มีดอกสวยงามสะดุดตา ส่วนใหญ่มีดอกสีชมพู จึงได้ชื่อว่า Pink ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ผีเสื้อเป็นไม้พุ่มเล็กสูงประมาณ 10-15 นิ้ว ใบมีสีเขียวแก่ ลักษณะใบยาวปลายเรียวแหลม ขอบใบทั้งสองข้างมักจะโค้งเข้าหากลางใบ ทำให้มีลักษณะคล้ายร่องน้ำ ดอกมีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายฟันปลาหรือฟันเลื่อย กลีบหุ้มดอก สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว ชมพู แดง แดงอมม่วง และอาจมีสองสีในดอกเดียวกัน พันธุ์ที่ใช้ปลูกมี

Dianthus Interspecific
ผีเสื้อ อินเตอร์สเปซิกฟิก
Dianthus Barbatus
ผีเสื้อ บาร์บาทัส
Dianthus Chinensis
ผีเสื้อ ไชเนซิส

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย