Dianthus Chinensis ผีเสื้อ ไชเนซิส

                         Coronet โคโรเนท  ผีเสื้อดอกใหญ่ ดอกบานเหนือทรงพุ่มทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตา ออกดอกพร้อมเพรียงกัน ทรงพุ่มสม่ำเสมอ ดอกบานอย่างต่อเนื่อง

DIA400 Mix

DIA401 Cherry Red

DIA404 Rose

DIA404 Strawberry

DIA405 White

ขนาดดอก4-6 ซม.
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก 3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                         Diana ไดอาน่า  ผีเสื้อพันธุ์กระถาง ดอกเดี่ยว มีสีให้เลือกมากมาย ออกดอกเร็ว ทรงพุ่มกะทัดรัด ชอบอากาศเย็น

DIA800 Mix

DIA802 Crimson

DIA805 Pink

DIA808 Salmon

DIA809 Scarlet

DIA810 White

DIA803 Crimson Picotee

DIA801 Blueberry

DIA804 Lavender Picotee

DIA806 Purple Centred White

DIA807 Red Centred White

DIA811 Rose Shades

DIA812 Scarlet Picotee

ขนาดดอก4-5 ซม.
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ, แพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                         Venti Parfait เวนติ พาร์เฟ่ต์  เป็นผีเสื้อไม้กระถาง ดอกใหญ่ มีสองสีในดอกเดียว สีสด ก้านดอกสั้นแข็งแรง แตกทรงพุ่มได้ดี ทรงพุ่มกะทัดรัด ออกดอกสม่ำเสมอและบานอย่างต่อเนื่อง ชอบอากาศเย็น

DIA701 Crimson

DIA702 Crimson Eye

DIA703 Blueberry Eye

DIA704 Strawberry Shades

DIA601 Raspberry

DIA602 Strawberry

DIA603 Red Peppermint

ขนาดดอก4-5 ซม.
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดธรรมชาติ, แพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย