Dianthus Interspecific ผีเสื้อ ลูกผสม

                         Jolt โจลท์  เป็นพันธุ์ที่โดดเด่นมากในแปลง เนื่องจากทรงพุ่มขนาดใหญ่และแข็งแรง แตกพุ่มได้ดีโดยไม่ต้องเด็ดยอด ให้ช่อดอกขนาดใหญ่ ดอกดกสีสวยสดอายุการบานนาน กิ่งที่แข็งแรงสามารถตัดปักแจกันได้ดี

DIA421 Cherry

DIA421 Cherry 2

DIA422 Pink

DIA422 Pink 2

DIA423 Pink Magic

DIA423 Pink Magic 2

Mix

ขนาดช่อดอก9-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น45-60 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                              Rockin ร็อคคิ่น  ผีเสื้อพันธุ์ใหม่ มีทั้งหมด 4 สี ต้นแข็งแรง แตกทรงพุ่มดีมาก ออกดอกสม่ำเสมอและบานอย่างต่อเนื่อง ชอบแดดจัด ทนร้อนได้ดี สามารถตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ทรงพุ่มสีความสม่ำเสมอสามารถปลูกสีเดียวหรือปลูกผสมสีได้

DIA441 Red

DIA442 Pink Magic

DIA443 Purple

DIA444 Rose

ขนาดดอก 3-3.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น  50-60 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-110 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับประดับแปลง, ตัดดอก 
ฤดูกาลปลูก ทุกฤดู 
                         Telstar เทลสตาร์  ผีเสื้อไม้กระถางพันธุ์ยอดนิยม เนื่องจากทรงพุ่มแน่นแข็งแรง แม้จะออกดอกช้ากว่าพันธุ์อื่น แต่ให้ดอกดกต่อเนื่อง แตกกิ่งก้านดี ทนร้อน มีสีสันสดใส  จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักตกแต่งสวน

DIA100 Mix

DIA101 Burgundy

DIA103 Coral

DIA104 Crimson

DIA105 Picotee

DIA106 Pink

DIA107 Purple

DIA102 Carmine Rose

DIA108 Purple Picotee

DIA109 Salmon

DIA110 Scarlet

DIA111 White

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก  4-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                       Diamond ไดมอนด์  เป็นพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสม่ำเสมอในการออกดอก มีลักษณะของทรงพุ่มที่ดี ดอกดก ทนร้อน ระยะเวลาในการออกดอก และทรงพุ่มใกล้เคียงกัน มีสีให้เลือกแตกต่างจากพันธุ์อื่นๆ สีบลัช พิงค์ เป็นสีที่ไม่มีในพันธุ์อื่นในหนึ่งต้นจะให้ดอก 3 สี คือ สีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม สีพิงค์เป็นสีชมพูที่เข้มกว่าพันธุ์อื่นๆ ให้สีสวยสดใส สีคริมสัน พิโคที และ เพอร์เพิล พิโคที ตัวขอบจะมีสีอ่อนกว่าด้านใน สามารถตัดแต่งเพื่อให้มีดอกในรุ่นต่อไป

DIA253 Coral

DIA254 Crimson

DIA255 Pink

DIA256 Purple

DIA257 Purple Picotee

DIA258 Scarlet

DIA251 Blush Pink

DIA252 Carmine Rose

ขนาดดอก3-3.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง22-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Ideal ไอดีล  ผีเสื้อพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ออกดอกเร็วกว่าเทลสตาร์และออกดอกต่อเนื่องกัน ดอกดก ทรงพุ่มโปร่ง จึงระบายความชื้นได้ดี เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง หรือปลูกคละกับดอกไม้ชนิดอื่นลงในกระถางใหญ่ ปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในแปลง

DIA202 Rasberry

DIA203 Red

DIA204 Rose

DIA206 Violet

DIA207 White

DIA208 White Fire

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Tiny Star ไทนี่ สตาร์ ผีเสื้อที่เอกะคัดเลือกสีที่โดดเด่น สะดุดตา ทรงพุ่มแข็งแรง ดอกดกและบานได้เรื่อยๆ ขนาดดอกค่อนข้างใหญ่ สีที่ถูกคัดเลือกมาจะไม่มีในซีรีย์อื่น ไม่แนะนำให้ปลูกแบบคละสีกัน เนื่องจากทรงพุ่ม การออกดอกมีความแตกต่างกันในแต่ละสี
ขนาดดอก3.2-4.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับ กระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูก ทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย