Echinops เอคไคนอพซ์
                     
                       Ritro ริโทร ไม้ดอกสีน้ำเงิน แปลก สะดุดตา ไม่ซ้ำใคร ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งปลูกประดับแปลง ไม้ตัดดอก และดอกไม้แห้ง ดอกมีลักษณะกลม บานทน ต้นมีอายุนานข้ามปี ทนแล้งและร้อนได้ดี

ECN101 Ritro

ECN101 Ritro

ความสูงต้น100-120  ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง35-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง, ไม้ตัดดอก, ทุ่งดอกไม้
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย