Activity

ในวันที่ 9 - 10 มีนาคมที่ผ่านมาทาง เอกะ อะโกร จำกัด ได้ไปร่วมจัดงานเปิดสวนดอกไม้น้ำกะวิว จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้คนให้ความสนใจและมาเที่ยวเยอะมากๆ

พบกับไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า 600 รายการ และสายพันธุ์ผักกว่า 70 รายการ

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

 Foliage

 Vegetable and Herb

    Seed Technology