Petunia Multiflora Compact
พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดกลาง ทรงต้นกะทัดรัด
Mambo แมมโบ้
พันธุ์ดอกขนาดกลาง ที่มีทรงพุ่มกลมกะทัดรัด ก้านดอกสั้น ต้นตั้ง ออกดอกเร็ว สะดวกต่อการขนส่ง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง
Petunia Multiflora
พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดกลาง
Fenice เฟนิส
เฟนิช ถูกปรับปรุงพันธุ์ในสภาพอากาศร้อนชื้น เพื่อให้สามารถปลูกได้หลากหลายฤดู ไซส์ดอกมีขนาดกลาง ดอกดกกว่าพันธุ์แกรนดิฟลอร่า
Mirage มิราจ
พิทูเนียกลุ่มพันธุ์ขนาดกลาง ดอกดก สีสด ออกดอกพร้อมเพรียงกันทั้งซีรี่ย์ มีหลากสี ทั้งดอกที่มีสีเดียวล้วน อากาศร้อนได้ดีกว่าพันธุ์ดอกใหญ่ และสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy