ถั่วลันเตา สายธาร ซ. 5g

Attribute:

ฝักสีเขียวอ่อนมีขนาดใหญ่ 6-10 เซนติเมตร มีเมล็ดในฝัก 4-7 เมล็ด เริ่มออกฝัก 55-65 วัน หลังเพาะเมล็ด

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy