ถั่วลันเตา สายธาร ซ. 5g

คุณสมบัติสินค้า:

ฝักสีเขียวอ่อนมีขนาดใหญ่ 6-10 เซนติเมตร มีเมล็ดในฝัก 4-7 เมล็ด เริ่มออกฝัก 55-65 วัน หลังเพาะเมล็ด

แบรนด์ : PW Gems

Share