Euphorbia ยูโฟเบีย

                          Glitz กลิตซ์  โดดเด่นด้วยใบประดับสีขาวขนาดเล็กทั่วทั้งทรงพุ่ม ชอบแดดจัด ทนร้อนและแล้งได้เป็นอย่างดี มีอายุนานข้ามปี สามารถปลูกเดี่ยวหรือปลูกร่วมกับไม้ดอกอื่นๆ

EUP101 Glitz

EUP101 Glitz

ขนาดดอก1.0-1.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 30-45 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-85 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย