Alternanthera อัลเทอร์นันเทร่า

                         Purple Prince เพอร์เพิล ปริ้นซ์ ไม้ประดับที่มีทรงพุ่มแผ่ ต้นไม่สูงมาก ใบมีสีม่วงเข้มเป็นมัน ออกดอกช้า ทำให้ต้นสามารถอยุ่ในแปลงได้นานเหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง ผสมผสานกับดอกไม้อื่นๆได้ง่าย

ALT101 Purple Prince

ความสูงต้น 20-30 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ กลบ
จำนวนวันที่งอก 3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน60-70 วัน
ชอบแสงแดด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง,ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย