Amaranthus อมารันทัส
 
                          Amaranthus อมารันทัส  หรือเงาะถอดรูป เป็นพืชตระกูลเดียวกับผักโขม แต่มีสีสันสวยแปลก สะดุดตา ทนต่อสภาพอากาศร้อน เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง โดยสามารถเพาะเมล็ดลงแปลงได้เลย
Amaranthus Tricolor Splendens Perfecta
Tricolor Splendens Perfecta ไตร คัลเลอร์
ใบส่วนยอดเป็นสีเหลืองแดง ตัดกับใบล่างเป็นสีเขียว
Amaranthus Aurora
Aurora ออโรร่า
ใบส่วนยอดมีเฉพาะสีเหลือง ตัดกับใบล่างเป็นสีเขียว
Amaranthus Illumination
Illumination อิลูมิเนชั่น
ใบส่วนยอดเป็นสีแดงส้มตัดกับใบล่างเป็นสีเขียวเข้ม
Amaranthus Early Splendor
Early Splender เออรี่ สเปลนเดอร์
ใบส่วนยอดเป็นสีแดงตัดกับใบล่างเป็นสีแดงเข้ม
ความสูงต้น60-70 ซม.  สั้งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก35-40 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย120-130 วัน
ชอบแสงแดด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย