Foliage Celosia หงอนไก่ ใบประดับ 

                          Sol โซล  สร้อยไก่ที่โดดเด่นที่ใบ ดอกจะออกช้าและซ่อนอยู่ในทรงพุ่ม แกคโค กรีน ใบมีสีเขียวสลับแดง, ลิซาร์ด ลีฟ ใบมีสีแดงเข้ม หากปลูกกลางแดดจัด ใบจะเข้มจัดทั้งต้น ทนร้อนและแล้ง ทรงพุ่มแน่น กะทัดรัด ไม่เก้งก้าง เหมาะเป็นทั้งไม้กระถางและประดับแปลง

CEL001 Sol Gecko Green

CEL012 Sol Lizaard Leaf

ความสูงต้น18-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง22-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดบางๆ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย