Dusty Miller ดัสตี้ มิลเลอร์

                         New look นิวลุค ใบสีเงิน มีขนเล็กๆทั่วใบ ใบจะเป็นสีเงินเมื่อโดนแดดจัด เหมาะจะเป็นไม้กระถาง หรือปลูกผสมกับไม้ดอกชนิดอื่น ปลูกประดับแปลงตามโขดหิน ริมทางเดิน ให้สีที่แตกต่างจากไม้ใบทั่วไป ดัสตี้ มิลเลอร์ ทุกชนิด ไม่ชอบน้ำขัง ดินแฉะ

                         Silverdust ซิลเวอร์ ดัส และ Quicksilver ควิกซิลเวอร์ มีใบสีเงินลักษณะคล้ายกันคือ ตอนเริ่มแตกใบอ่อนใบจะเป็นลักษณะฟันเลื่อยห่างๆ เมื่อโตขึ้นฟันเลื่อยจะแสดงลักษณะถี่ขึ้น ควิกซิลเวอร์ ปรับปรุงพันธุ์มาใหม่ ให้แตกกิ่งก้านดีขึ้น ชอบแดดเช่นกัน

DUS100 New Look

DUS200 Silverdust

DUS211 Quicksilver

ระยะเวลางอก5 - 7 วัน  สั่งซื้อสินค้า
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40 - 45 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100 - 110 วัน
ความสูงของต้น20 – 30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25 – 30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบ
ชอบแสงแด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง,ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบและสมุนไพรประดับ

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย