Foliage Helichrysum ไม้ใบ เฮลิคริซัม 

                            Silver Mist ซิลเวอร์ มิสท์  ไม้ใบสีขาวเงิน ใบมีขนาดเล็ก ทรงพุ่มเป็นแบบกึ่งเลื้อย ชอบแดดจัดจะทำให้ใบเป็นสีขาวเงินกว่าไว้ในที่ร่ม การเด็ดยอดจะช่วยให้แตกทรงพุ่มได้ดี ชอบอากาศเย็น
หากปลูกในสภาพอากาศร้อนควรพรางแสงช่วย

HEL201 Helichrysum Silver Mist

ความสูงต้น15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม.
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก35-40 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน80-100 วัน
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต

เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย