Foliage Hibiscus ไม้ใบ ไฮบิสคัส 

                           Mahogany Splendor มาฮอกกานี่ สเปลนเดอร์  ไม้พุ่มสีแดงเข้มเป็นตระกูลเดียวกับชบา ลักษณะใบเป็นแฉกคล้ายใบเมเปิ้ล ทรงพุ่มใหญ่สูงแข็งแรง ชอบแดดจัด ใบจะแดงเข้มกว่าในที่ร่มรำไร ทนร้อนได้ดี ตัดแต่งกิ่งก้านได้ การตัดแต่งจะทำให้ต้้นแตกกิ่งก้านสวยงาม และทำให้ควบคุมทรงพุ่มได้ดีตามที่ต้องการ

HIB401 Hibiscus Mahogany Splendor

HIB401 Hibiscus Mahogany Splendor

HIB401 Hibiscus Mahogany Splendor

ความสูงต้น100-150 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง60-80 ซม.
จำนวนวันที่งอก3-4 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน55-65 วัน
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ดบางๆ
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย