Hypoestes ไฮโพเอสเทส

                         Splash สแปลช ไฮโพเอสเทส พันธุ์สแปลช ต้นเตี้ย โดดเด่นด้วยลวดลายแปลกตาที่ปรากฏอยู่บนใบ มีหลากสี เจริญเติบโตได้ดีแม้ปลูกกลางแจ้ง หรือในที่ร่มรำไร ปลูกคละกับดอกไม้ชนิดอื่นก็จะส่งเสริมกันและกันได้เป็นอย่างดี

HYP100 Mix

HYP101 Pink Splash

HYP102 Red Splash

HYP103 Rose Splash

HYP104 White Splash

ระยะเวลางอก3 – 5 วัน  สั่งซื้อสินค้า
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20 - 25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย55 - 60 วัน
ความสูงของต้น10 - 15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15 – 20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
ชอบแสงแด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย