Hypoestes ไฮโพเอสเทส

                         Splash สแปลช ไฮโพเอสเทส หรือละอองดาวพันธ์ุต้นเตี้ย มีหลากหลายสีบนใบ เจริญเติบโตได้ดีแม้ปลูกกลางแจ้ง หรือในที่ร่มรำไร สามารถปลูกคละกับดอกไม้ชนิดอื่นได้

HYP100 Mix

HYP101 Pink Splash

HYP102 Red Splash

HYP103 Rose Splash

HYP104 White Splash

ความสูงต้น10-15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน55-60 วัน
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
ชอบแสงแด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย