French Marigold ดาวเรืองฝรั่งเศส

                         Hot Pak ฮอทแพค  ดาวเรืองฝรั่งเศสพันธุ์ที่ปรับปรุงให้ดอกดกพร้อมเพรียงกัน สีสด ข้อดอกสั้นทำให้ไม่หักง่าย ทรงพุ่มกระทัดรัด แตกพุ่มได้ดี สม่ำเสมอ ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดี มีสีให้เลือกใช้หลากหลาย

MAR610 Mix

MAR611 Fire

MAR612 Flame

MAR613 Gold

MAR614 Harmony

MAR615 Orange

MAR616 Spry

MAR617 Yellow

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น12-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-17 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก13-15 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย45-50 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Bonanza โบนันซ่า  ออกดอกเร็ว ดอกใหญ่แน่น  ทรงพุ่มกะทัดรัด แข็งแรงสม่ำเสมอ สีเข้มสดใส  เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถางหรือปลูกประดับแปลง

MAR720 Mix

MAR721 Bee

MAR723 Deep Orange

MAR724 Flame

MAR725 Gold

MAR726 Harmony

MAR727 Orange

MAR728 Yellow

ขนาดดอก5-5.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง20-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก13-15 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย50-55 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Durango ดูแรงโก้  ดาวเรืองฝรั่งเศส ก้านดอกแข็งแรง แตกกิ่งก้านดี สีสันแปลกตา ออกดอกต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน ทนร้อนได้ดี

MAR740 Mix

MAR742 Bee

MAR743 Bolero

MAR744 Flame

MAR745 Gold

MAR746 Orange

MAR747 Red

MAR748 Tangerine

MAR749 Yellow

MAR741 Mix Backout

ขนาดดอก4-5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก13-15 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day