Gazania กาซาเนีย

                         Kiss คิส  เป็นไม้กระถางพันธุ์เตี้ยที่สุด ดอกดก ทรงพุ่มกลมมน แข็งแรงสมบูรณ์ ปลูกง่ายแม้ปลูกในพื้นที่แคบๆ ชอบอากาศร้อนและแดดจัด ถ้าใช้จัดภูมิทัศน์ควรปลูกหลายต้นเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นแนวขอบแปลง

GAZ101 Frosty White

GAZ102 Frosty White Flame

GAZ103 Frosty Yellow

GAZ104 Golden Flame

GAZ105 Orange Flame

GAZ107 Yellow Flame

GAZ100 Mix

GAZ106 White

GAZ109 Orange

GAZ111 Rose

GAZ114 Yellow

GAZ108 Frosty Orange

GAZ110 Frosty Red

GAZ115 Flame Mix

GAZ116 Frosty Flame Mix

GAZ117 Frosty Mix

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                         Big Kiss บิ๊ก คิส กาซาเนียดอกใหญ่ ชูช่อเหนือทรงพุ่ม ปล้องสั้น แตกกิ่งก้านดี ดึงดูดสายตาด้วยสีดอกสดเป็นลายทางยาวชัดเจน

GAZ200 Mix

GAZ203 Red

GAZ204 Yellow

GAZ205 White

GAZ206 Orange

GAZ201 Yellow Flame

GAZ202 White Flame

ความยาวช่อดอก 8-9 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย