Gloxinia กล็อกซีเนีย

                          Double Brocade ดับเบิ้ล โปรเคด  กล็อกซีเนียดอกซ้อน ต้นเตี้ย เล็กกะทัดรัด ดอกออกกลางลำต้น มีทั้งสีล้วน และขอบดอกต่างสี นิยมนำไปให้เป็นของขวัญแบบน่ารักๆ หรือตกแต่งภายในบ้าน

GLX200 Mix

GLX201 Blue

GLX202 Blue and White

GLX203 Red

GLX204 Red and White

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก8-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก45-50 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย120-130 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ปลูกในโรงเรือน) 
                          Avanti อะวานติ  กล๊อกซีเนีย ดอกชั้นเดียว ออกดอกเร็วกว่าดอกซ้อน ดอกดก ดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ดอกบานอย่างต่อเนื่อง มีสีให้เลือกถึง 7 สี และ 1 มิกซ์

GLX301Gloxinia Avanti Red w.edge

GLX302 Blue w.edge

GLX303 Blue

GLX304 Scarlet

GLX305 White

GLX306 Peach Rose

GLX307 Light Violet

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก50-55 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-110 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลแล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ควรปลูกในโรงเรือน) 
                          Multibells มัลติเบล  กล๊อกซีเนีย ดอกชั้นเดียว ดอกดก สามารถออกดอกอย่างต่อเนื่องได้ถึง 40 ดอกต่อต้น ออกดอกอยู่ตรงกลางของต้น  มีความสม่ำเสมอดี

GLX351 White

GLX352 Cherry

ขนาดดอก 6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก50-55 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-110 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลแล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย