Gloxinia กล็อกซีเนีย

                          Double Brocade ดับเบิ้ล โปรเคด  กล็อกซีเนียดอกซ้อน ต้นเตี้ย เล็กกะทัดรัด ดอกออกกลางลำต้น มีทั้งสีล้วน และขอบดอกต่างสี นิยมนำไปให้เป็นของขวัญแบบน่ารักๆ หรือตกแต่งภายในบ้าน

GLX200 Mix

GLX201 Blue

GLX202 Blue and White

GLX203 Red

GLX204 Red and White

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก8-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก45-50 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย120-130 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ปลูกในโรงเรือน) 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day