Gomphrena บานไม่รู้โรย

                         Gnome โนม  บานไม่รู้โรยพันธุ์กระถางต้นเตี้ย  เจริญเติบโตเร็ว ออกดอกไว ดอกกลมสีเข้ม ไม่ซีดจางแม้ปลูกภายใต้อากาศร้อน หรือในที่ที่แสงแดดจัดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งปลูกลงกระถาง ปลูกประดับแปลง ปลูกคละกับดอกไม้ชนิดอื่น หรือเด็ดดอกทำพวงมาลัย

GOM100 Mix

GOM101 Pink

GOM102 Purple

GOM103 White

ขนาดดอก1.5-2 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Firework ไฟเออร์เวิร์ค  บานไม่รู้โรย รูปร่างและสีสันแปลกตา ลักษณะดอกโดดเด่นเหมือนพลุไฟ สีชมพูสดใส ดอกบานทนนาน ให้ดอกต่อเนื่อง ก้านดอกยาว เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลงและตัดดอกปักแจกัน

GOM401 Firework

GOM401 Firework 2

GOM401 Firework 3

GOM401 Firework 4

ขนาดดอก2-3 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น120-130 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง90-120 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดเคลือบ
เหมาะสำหรับประดับแปลง, ไม้ตัดดอก 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย