Gypsophila จิบโซฟิลล่า

                          Gypsy จิบซี่ ไม้กระถาง ดอกเล็กน่ารักและดกมาก ควรปลูกหลายต้นต่อกระถางเพื่อให้ได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้น ไม่ต้องปลูกในอากาศเย็นมาก จึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ปลูกไม้กระถาง สามารถปลูกแซมผสมกับดอกไม้ชนิดอื่นได้ด้วย

                         Garden Bride การ์เด้น ไบรด์  จิบโซฟิลล่า ที่เป็นดอกชั้นเดียวสีชมพู เจริญเติบโตเร็ว เติมเต็มความลงตัวของการจัดไม้กระถางแบบผสมผสาน

GYP201 Deep Rose

GYP202 Pink

GYP203 White

GYP101 Garden Bride

ขนาดดอก0.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น8-10 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง7-8 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย