Hibiscus ชบา

                          Honeymoon ฮันนีมูน  ชบา ที่ปรับปรุงให้มีคุณภาพ เมล็ดดีได้มาตรฐาน สีสันสดใส สามารถใช้สารควบคุม การเจริญเติบโตเพื่อควบคุมทรงต้นให้ใช้เป็นไม้กระถางที่มีขนาดพอเหมาะ หากย้ายปลูกลงแปลงจะได้ต้นสูง  มองเห็นได้ในระยะไกล ปลูกเป็นกลุ่มจะสวยมาก

HIB301 Light Rose

HIB303 Deep Red

HIB304 Rose

HIB302 White With Eye

HIB300 Mix

ขนาดดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น60-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง50-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย