Hollyhock ฮอลลี่ฮ็อค

                          Spring Celebrities สปริง เซเลบริตี้  ฮอลลี่ฮ็อคสายพันธุ์ดอกกึ่งซ้อน จะปลูกยากกว่าดอกชั้นเดียว สีสวย กิ่งก้านหนาแข็งแรงสมบูรณ์ ชอบอากาศเย็นเหมาะกับฤดูหนาวของประเทศไทย แต่เมื่อออกดอกแล้วจะออกดอกต่อเนื่องยาวนานถึง 3 เดือน เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกประดับแปลง

HOL100 Mix

HOL102 Crimson

HOL101 Carmine Rose

HOL103 Lemon

HOL104 Lilac

HOL105 Pink

HOL106 Purple

HOL107 White

ขนาดดอก9-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น80-100 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง45-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย160-170 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว (พื้นที่สูง) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย