Impatiens New Guenea เทียนฝรั่ง นิวกีนี

                           Divine ดีวายน์  เทียนฝรั่ง นิวกีนีจากเมล็ด ดอกใหญ่ใบใหญ่กว่าเทียนฝรั่งธรรมดา ชอบแดดร่มรำไร สีสดใส ซึ่งมีดอกไม้ไม่กี่ชนิดที่ออกดอกได้ในที่ร่ม ดีวายน์ จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้สวนสดใสได้ แม้ในที่ที่แสงน้อย

IMP300 Mix

IMP303 Orange

IMP304 Violet

IMP305 White

IMP306 Pink

IMP312 Lipstick

IMP302 Lavender

IMP308 Blue Pearl

IMP309 Orange Bronze Leaf

IMP311 Scarlet Bronze Leaf

IMP313 Orchid

IMP314 Red

ขนาดดอก 3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย