Linaria ลินนาเรีย

                         Fantasista แฟนตาชิสต้า ลินาเรียพันธุ์นี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ให้มีทรงพุ่มกะทัดรัด เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถาง หรือจัดสวนสไตล์อังกฤษ มีสีสันสวยงาม ชอบแดดจัด ดอกดก ทรงต้นกะทัดรัด

** มีคละสีจำหน่าย LIN300 มิกซ์

LIN301 Rose

LIN302 Pink

LIN303 White

LIN304 Blue

LIN305 Yellow

ขนาดดอก1.5-2.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย