Linaria ลินนาเรีย

                         Fantasista แฟนตาชิสต้า  ลินนาเรียพันธุ์นี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีทรงพุ่มกะทัดรัด เหมาะสำหรับเป็นไม้กระถางหรือจัดสวนสไตล์อังกฤษ มีสีสันสวยงามชอบแดดจัด ดอกดก ทรงต้นกะทัดรัด ออกดอกต่อเนื่อง

LIN301 Rose

LIN302 Pink

LIN303 White

LIN304 Blue

LIN305 Yellow

ขนาดดอก1.0-1.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย45-55 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย