Rosanne โรแซนน์  ลิซิแอนทัสที่มีสีเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะดอกซ้อน กลีบหนาแข็ง ไม่มีเกสร ทำให้ดอกบานทนไม่ร่วงง่าย ดอกมีขนาดใหญ่

LIS242 Black Pearl

LIS241 Brown

LIS241 Brown (Rosanne 3)

LIS231 Clear Green (Rosanne 2)

ขนาดดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น90-100 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
จำนวนวันที่งอก8-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก85-90 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย190-200 วัน 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย