Lobelia โลบีเลีย

                          Regatta รีกัตต้า  โลบีเลียพันธุ์เลื้อย ออกดอกเร็วกว่าโลบีเลียสายพันธุ์เลื้อยอื่นๆ ถึง 3 สัปดาห์ ทรงพุ่มเลื้อยยาว ออกดอกเหนือทรงพุ่ม มีหลากสีเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางแขวน หรือปลูกคละกับดอกไม้ชนิดอื่นในกระถาง

                          Riviera ริเรียร่า  โลบีเลียต้นตั้ง ดอกดก ออกดอกเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นประมาณ 15 วัน ทรงพุ่มกลมแข็งแรงกะทัดรัด ทนโรค เหมาะมากเมื่อใช้ปลูกประดับแปลง หรือตกแต่งภูมิทัศน์

LOB200 Regatta Mix

LOB300 Riviera Mix

 Regatta รีกัตต้าRiviera ริเรียร่า
ขนาดดอก1.5-2 ซม.1.5-2 ซม.
ความสูงต้น15-20 ซม.10-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก30-35 วัน30-35 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน65-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดมัลติแพลเล็ตเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถางแขวนกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ฤดูหนาว
   
   สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day