Lobelia โลบีเลีย

                          Regatta รีกัตต้า  โลบีเลียพันธุ์เลื้อย ออกดอกเร็วกว่าโลบีเลียสายพันธุ์เลื้อยอื่นๆ ถึง 3 สัปดาห์ ทรงพุ่มเลื้อยยาว ออกดอกเหนือทรงพุ่ม มีหลากสีเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางแขวน หรือปลูกคละกับดอกไม้ชนิดอื่นในกระถาง

                          Riviera ริเรียร่า  โลบีเลียต้นตั้ง ดอกดก ออกดอกเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นประมาณ 15 วัน ทรงพุ่มกลมแข็งแรงกะทัดรัด ทนโรค เหมาะมากเมื่อใช้ปลูกประดับแปลง หรือตกแต่งภูมิทัศน์

LOB200 Regatta Mix

LOB300 Riviera Mix

 Regatta รีกัตต้าRiviera ริเรียร่า
ขนาดดอก1.5-2 ซม.1.5-2 ซม.
ความสูงต้น15-20 ซม.10-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก30-35 วัน30-35 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน65-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดมัลติแพลเล็ตเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถางแขวนกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ฤดูหนาว
   
   สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า
                          Starship สตาร์ ชิป  ปกติโลบีเลียกลุ่มนี้จะออกดอกช้ามาก แต่สตาร์ชิปภูกปรับปรุงพันธุ์ให้ออกดอกเร็วขึ้น ต้นสูง แข็งแรง ช่อดอกยาว บานทน เป็นไม้ข้ามปี ชอบอากาศเย็น ต้องการวันยาวในการแทงช่อดอก

LOB601 Starship Rose

LOB602 Starship Scarlet

LAB603 Blue

LOB604 Starship Burgundy

LOB605 Scarlet Bronze Leaf

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น50-60 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก7-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก55-60 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย