Marigold Afarican ดาวเรือง แอฟริกัน

                          Vanilla วานิลลา  ดาวเรืองแอฟริกันสีครีม ดอกใหญ่ กลีบซ้อนเรียงเป็นชั้นชิดกันแน่น ชูดอกอยู่เหนือใบเขียวเข้มเจริญเติบโตดีในที่ที่มีอากาศเย็น เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง

MAR001 Vanilla

ขนาดดอก5-6 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Discovery ดิสคัฟเวอรี่  เป็นดาวเรืองสายพันธุ์ที่เตี้ยที่สุดในโลก ทรงต้นเป็นพุ่มเล็กกะทัดรัด ดอกซ้อนกลมมน ขนาด 6-7 ซม. ดอกดก ออกดอกทั่วทั้งต้น ทำให้ดาวเรืองพันธุ์นี้เป็นที่นิยมปลูกลงกระถางขนาดเล็ก หรือคละกับดอกไม้ชนิดอื่นในกระถางใหญ่

MAR010 Mix

MAR011 Yellow

MAR012 Orange

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Antigua แอนทิกัว  ดาวเรืองกระถาง ต้นเตี้ย เป็นพันธุ์ยอดนิยมเนื่องจากออกดอกเร็วกว่าพันธุ์อื่น ทรงพุ่มกะทัดรัด ดอกใหญ่กลม สีสด มีสีเหลืองอ่อน (Primrose) ซึ่งพันธุ์อื่นไม่มี

MAR021 Yellow

MAR022 Gold

MAR023 Orange

MAR024 Primrose

ขนาดดอก 6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ

จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Taishan ไท่ชาน  ดาวเรืองกระถางต้นเตี้ยคอดอกแข็ง ฐานดอกสั้น ก้านดอกแข็งแรงไม่หักง่าย คุณสมบัติดังกล่าวทำให้ขนส่งได้ดี ทรงพุ่มแข็งแรง แตกกิ่งก้านดี ดอกใหญ่ กลีบดอกซ้อนแน่น

MAR030 Mix

MAR031 Yellow

MAR032 Gold

MAR033 Orange

ขนาดดอก7-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Inca I อินคา วัน  เป็นพันธุ์ที่ยังได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากดอกใหญ่มากดอกแน่น ทรงพุ่มโปร่ง สีส้มเข้มสดใส

MAR111 Yellow

MAR113 Orange

ขนาดดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดตัดหาง
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Oriental เหลืองเจ้าพระยา  ดาวเรืองไม้กระถาง กำลังเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในการปลูกประดับสถานที่ในวันสำคัญต่างๆ หรือปลูกเป็นไม้กระถางของเกษตรกรเพื่อจำหน่าย คุณสมบัติที่โดดเด่นคือดอกที่มีขนาดใหญ่ และสามารถบานอยู่ได้นาน ดอกดกต่อเนื่อง  ทรงพุ่มใหญ่ ก้านดอกแข็งแรง คอดอกไม่เปราะหักง่าย ทนทานต่อการขนส่ง ในระยะไกล เหมาะสำหรับการปลูกเป็นไม้กระถางในช่วงวันสั้น หมายถึงควรเพาะเมล็ดตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. ไปจนถึงปลายเดือน ม.ค. ของทุกปี หากปลูกในช่วงวันยาว ต้นจะสูงขึ้น 10 - 15 ซม. สามารถปลูกเพื่อตัดดอกจำหน่ายได้

MAR211 Yellow

ขนาดดอก 8-12 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 30-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Chiangmai เชียงใหม่  ดาวเรืองไม้กระถางที่มีให้เลือกทั้ง 3 สีหลัก คือ เหลือง ทอง และส้ม รูปทรงดอกกลม กลีบดอกเรียงชิดแน่นสวยงาม เหมาะสำหรับการปลูกเป็นไม้กระถางในช่วงวันสั้น หมายถึงควรเพาะเมล็ดตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. ไปจนถึงปลายเดือน ม.ค. ของทุกปี หากปลูกในช่วงวันยาวต้นจะสูงจนเกินไป

MAR132 Orange

MAR133 Yellow

MAR134 Gold

ขนาดดอก8-12 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Prince ปริ้นซ์ ดาวเรืองไม้กระถาง ที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มีความสูงเหมาะกับช่วงวันยาว หรือฤดูฝนและฤดูร้อน ออกดอกเร็ว ทรงพุ่มใหญ่และแข็งแรง ดอกขนาดใหญ่สม่ำเสมอ ออกดอกต่อเนื่อง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง และปลูกประดับแปลง  สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

MAR1322 Orange

MAR1342 Gold

MAR2112 Yellow

ขนาดดอก8-12 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-65 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day