Marigold African ดาวเรือง แอฟริกัน

                         Prince ปริ้นซ์ ดาวเรืองไม้กระถาง ที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มีความสูงเหมาะกับช่วงวันยาว หรือฤดูฝนและฤดูร้อน ออกดอกเร็ว ทรงพุ่มใหญ่และแข็งแรง ดอกขนาดใหญ่สม่ำเสมอ ออกดอกต่อเนื่อง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง และปลูกประดับแปลง  สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

MAR1322 Orange

MAR1342 Gold

MAR2112 Yellow

ขนาดดอก8-12 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-65 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย