Nasturtium แนสเตอร์เตี้ยม


                    Alaska & Whirlybird อลาสก้า และเวอร์ลี่เบริด แนสเตอร์เตี้ยมเป็นพืชที่สวยทั้งใบและดอก ใบมีลักษณะกลม มีทั้งใบเขียวและใบด่าง ดอกสีโทนเหลืองส้มแดง ชอบแสงแดด มีลักษณะกึ่งเลื้อย ชอบดินร่วนปนทราย สามารถปลูกเป็นไม้กระถางแขวนและปลูกคลุมดินได้ ใบและดอกยังสามารถนำมาทำสลัดได้

NAS210 Alaska Mix

NAS100 Whirlybird Mix

ขนาดดอก4-5 ซม.สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.  Alaska
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ด  Whirlybird
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก12-15 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย