Nemesia เนมีเซีย

                         Seventh Heaven เซเว่น เฮฟเว่น ปลูกง่าย ไตไว สีดอกโทนพาสเทล ออกดอกดก ชอบแดดจัด และอากาศเย็น เมื่อต้นโตเต็มที่ สามารถทนร้อนได้ดี

NEM120 Mix

NEM121 Lavender Bicolor

NEM122 Pink

NEM123 White

NEM124 Deep Blue

ขนาดดอก2.0-2.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง28-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย55-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Pretty Please พริทตี้ พลีส  ดอกสีอ่อนหวาน สามารถปลูกร่วมกับดอกไม้อื่นๆได้ดี ออกดอกไว ทรงพุ่มกะทัดรัด ดอกดก บานทนอยู่ได้นาน ต้นจะเล็กกว่าเซเว่น เฮฟเว่น

NEM301 Pretty Please Blue Bicolour

NEM302 Pretty Please Rose Bicolour

ขนาดดอก1.0-1.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย