Pansy แพนซี

                         Matrix แมทริค  แพนซีที่มีดอกขนาดใหญ่  มีหลายเฉดสี ออกดอกสม่ำเสมอพร้อมเพรียงกัน ชอบอากาศเย็นแต่สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนได้

PAN171 Orange

PAN172 Yellow

PAN175 Rose

PAN182 White

PAN187 Ocean

PAN189 Purple

PAN173 Red Blotch

PAN174 Red Wing

PAN176 Rose Blotch

PAN179 Yellow Blotch

PAN180 White Blotch

PAN181 Blue Blotch

PAN183 True Blue

PAN184 Beaconsfield

PAN186 Light Blue

PAN188 Primrose

PAN190 Rose Wing

PAN191 Solar Flare

PAN192 Denim

PAN193 Lemon

ขนาดดอก 8-9 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-17 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง12-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว (พื้นที่สูง) 
                         Magnum แม็กนั่ม  แพนซีที่มีพุ่มกระทัดรัด แตกกิ่งก้านดี ออกดอกเร็วและต่อเนื่อง แม้อยู่ภายใต้ช่วงแสงน้อย ดอกใหญ่ ก้านดอกสั้น

PAN101 Beaconsfield

PAN102 Blue Blotch

PAN103 Clear Blue

PAN104 Lilac Shade

PAN109 Primrose

PAN112 Purple Bicolor

PAN100 Mix

PAN105 Orange

PAN118 Yellow

PAN108 Porcelain Blue Shades

PAN113 Red Blotch

PAN114 Red Wing

PAN116 Scarlet Shades

PAN117 White Blotch

PAN119 Yellow Blotch

ขนาดดอก6-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง12-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว (พื้นที่สูง) 
                          Grandissimo แกรนดิสสิโม่  แพนซี ที่มีดอกขนาดเล็ก ไม่เหมือนแพนซีทั่วไป สีสดเข้ม ให้ดอกปริมาณมาก ออกดอกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ชอบอากาศเย็น แต่สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนได้

PAN252 Blue with Blotch

PAN253 Clear Orange

PAN254 Clear Purple

PAN255 Clear Yellow

PAN257 Lemon Splash

PAN259 Purple Glow

PAN251 Berry Pie

PAN256 Icy Blue

PAN258 Popcorn

PAN260 Rose with Blotch

PAN261 Scarlet

PAN262 Yellow Jump Up

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง12-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-95 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Freefall ฟรีฟอล  แพนซีพันธุ์เลื้อยเทรนด์ใหม่ของวงการไม้ดอกไม้ประดับ ทรงพุ่มใหญ่ เหมาะสำหรับปลูกในกระถางแขวน ดอกออกทั่วทั้งต้น ดอกออกต่อเนื่องยาวนานกว่าแพนซีพันธุ์กระถาง

PAN401 Deep Violet

PAN402 Lavender

PAN403 Purple and White

PAN404 Purple Wing

PAN405 Golden Yellow

PAN410 True Blue

PAN406 Cream

PAN414 Marina

PAN415 White

PAN416 Morpho

PAN411 Purple Bacon

PAN412 Rose Blotch

PAN400 Mix

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Freefall XL ฟรีฟอล แอ็กแอล  แพนซีพันธุ์เลื้อย ดอกขนาดใหญ่ ออกดอกดก ทรงพุ่มกลม อยู่ได้นาน ออกดอกต่อเนื่อง

PAN501 XL Red Wing

PAN502 XL Purple Face

PAN503 XL Bright Yellow

PAN504 XL Azure Blue

PAN505 XL Golden Yellow

PAN506 XL Scarlet Blot

PAN507 XL Victoriana

PAN508 XL Yellow Blotch

PAN509 XL Fire

PAN510 XL White

ขนาดดอก3-4 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น15-20 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก4-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย