Pentas เข็มอินเดีย

                         Glitterati กลิตเตอราติ  พันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดอกรูปดาว ทรงพุ่มใหญ่ ช่อดอกใหญ่ สีเด่นสะดุดตา ดอกบานอย่างต่อเนื่อง ทนร้อนได้ดีนิยมปลูกเป็นไม้กระถางและประดับแปลง

                         Beehive บีไฮฟ  เข็มอินเดียเลื้อยพันธุ์แรก ทนร้อน สามารถปลูกได้ทุกฤดูในประเทศไทยดอกเป็นสีขาวตัดกับใบสีเขียวเข้ม ลักษณะทรงพุ่มจะเป็นกึ่งเลื้อย แตกทรงพุ่มได้ดีดอกดก ดอกบานต่อเนื่องทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

PEN321 Glitterati Purple Star

PEN322 Glitterati Red Star

PEN501 Beehive White


Glitterati กลิตเตอราติBeehive บีไฮฟ
ขนาดดอก8-10 ซม.8-10 ซม. 
ความสูงต้น30-40 ซม.25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
40-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-45 วัน40-45 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-120 วัน100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดแพลเล็ตเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาวทุกฤดู
  สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า
                         Lucky Star ลัคกี้ สตาร์  ถูกปรับปรุงให้ออกดอกเร็วที่สุด ระหว่างสายพันธุ์เข็มอินเดีย และออกดอกเหนือทรงพุ่มต่อเนื่องเป็นชุด ทำให้โชว์ดอกที่บานได้นาน หลายสัปดาห์ ทรงพุ่มแน่น กระทัดรัด และน่ารัก เหมาะสำหรับไม้กระถางโดยเฉพาะ

PEN340 Mix

PEN344 Pink

PEN345 Violet

PEN346 White

PEN348 Lipstick

PEN341 Dark Red

PEN342 Deep Pink

PEN343 Lavender

PEN347 Raspberry

ขนาดช่อดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ ไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-45 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-125 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 
                         Graffiti กราฟฟิตี้  ปรับปรุงมาใหม่ให้ทรงพุ่มใหญ่ ทรงพุ่มสม่ำเสมอ แข็งแรง ออกดอกต่อเนื่อง ดอกเรียงชิดติดกันแน่น เจริญเติบโตเร็ว และออกดอกพร้อมเพรียงกันทั้งซีรี่ย์

PEN100 Mix

PEN103 Lipstick

PEN104 Pink

PEN106 Rose

PEN107 Violet

PEN108 White

PEN101 Bright Red

PEN102 Lavender

PEN109 Red Velvet

ขนาดช่อดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น30-40 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-45 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย115-130 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูร้อน, ฤดูหนาว 
                          Butterfly บัตเตอร์ฟลาย  ช่อดอกใหญ่ ต้นสูงมากที่สุดในกลุ่มของเข็มอินเดียทั้งหมด แข็งแรง ทนร้อนและทนแล้ง มีอายุการใช้งานนาน สามารถตัดแต่งเพื่อให้ออกดอกได้ทั้งปี

PEN301 Butterfly Deep Rose

PEN302 Butterfly Red

PEN304 Butterfly Light Lavender

PEN305Butterfly White

PEN306 Butterfly Deep Pink

PEN307Butterfly Orchid

ขนาดช่อดอก9-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น40-50 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง35-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก7-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-50 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย110-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย